Jaké jsou klinické příznaky a stadia žilní nedostatečnosti?

Stadia žilního onemocnění

Onemocnění povrchových žil může postihnout muže i ženy v každém věku a na všech úrovních aktivity. Mnozí mají viditelné křečové žíly, zatímco jiní žádné viditelné příznaky onemocnění nemají.

Přesná diagnóza je základem správné klasifikace žilních potíží.

S cílem eliminovat nejasnosti a standardizovat debatu o žilních problémech vytvořila skupina odborníků systém klasifikace označovaný zkratkou CEAP. Tato zkratka má následující význam:

  • Klinický nález (Clinical) – jak pacientovy žíly vypadají
  • Etiologie – zda pacient problém zdědil, nebo ne
  • Anatomie – kterých žil se problém týká
  • Patofyziologie – kam směřuje tok krve (zda normálně, nebo naopak) a zda je tok krve blokován.
Noha bez viditelných známek onemocnění povrchových žil

Žádné viditelné známky onemocnění povrchových žil

Noha bez viditelných známek onemocnění povrchových žil

Noha pouze s metličkovými žilkami

Metličkové žilky

Žíly, které můžete vidět nebo nahmatat těsně pod povrchem kůže, se označují jako povrchové žíly. Metličkové žilky jsou svazky drobných cév, které se vytvářejí blízko k povrchu kůže. Často bývají červené, namodralé nebo fialové a vzhledem připomínají pavoučí síť. Běžně je najdeme na tváři a na nohou.

Noha s křečovými žilami

Křečové žíly

Křečové žíly se obvykle objevují na nohou, těsně pod povrchem kůže. Tyto zvětšené nebo rozšířené části jsou snadno viditelné, protože jsou ztluštělé a hrbolaté. Obtížněji je lze zjistit, když máte nadváhu, protože se mohou skrývat za tukovou tkání pod kůží.

Oblast otoku na noze

Otok

Pokud trpíte chronickou žilní nedostatečností, zaznamenáte často v oblasti dolních končetin a kotníků otoky. Když tkáň stisknete prstem, bude na ní delší dobu viditelná prohlubeň.

Mezi příčiny se řadí konzumace kávy či alkoholu, dlouhé stání nebo sezení, velké teplo a fluktuace hladin hormonů.

Noha, na níž lze vidět změny či zarudnutí kůže

Změny kůže

Zadržování krve a zvýšený žilní tlak mohou být příčiny toho, že kůže získá červenohnědou barvu. Nejvýraznější bývá tato reakce v oblasti kotníků, může ale postihnout též holeně a spodní části nohou.

Noha postižená otevřeným bércovým vředem

Bércové vředy

Bércové vředy bývají obvykle měkké na dotek, mělké a nepříjemné. Patří mezi komplikace předchozích stádií onemocnění povrchových žil.

Často začínají jako drobné boláky, které se ale mohou významně rozšířit. Z bércových vředů může prosakovat tekutina a mohou být na pohled zarudlé.

Jak lze předcházet vzniku nedostatečnosti povrchových žil?

Ke snížení rizika vzniku nedostatečnosti povrchových žil se doporučuje zdravý životní styl. Zvláště významná je dostatečná fyzická aktivita, vyhýbání se alkoholu a cigaretám, jakož i vyvážená strava.

Pravidelná žilní gymnastika může též působit proti rozvoji a progresi nedostatečnosti povrchových žil. Přípravek Lioton® pak dokáže pomoci předcházet vzniku komplikací, které jsou způsobovány křečovými žilami.