Jak se léčí žilní nedostatečnost?

Léčby žilní nedostatečnosti v rané fázi

Proti nedostatečnosti žil pomáhá cvičení a kompresní terapie. Použití gelu obsahujícího heparin může zmírňovat otoky a bolest nohou.

Možnosti léčby křečových žil

Existují různé možnosti léčby: konzervativní opatření, stejně jako více invazivní postupy, například skleroterapie, operace a intravenózní léčba.

Výhodné je užívání přípravku Lioton® po operaci žil. Použití přípravku Lioton® pomáhá pacientům zbavit se otoků a pooperačních hematomů.

Ikona – pár kompresních punčoch pro konzervativní přístup

Konzervativní opatření

Diskomfort způsobovaný křečovými žilami je možné zmírnit umístěním nohou do vyvýšené polohy, případně nošením elastických kompresních punčoch.

Ikona hypodermické jehly pro skleroterapii

Skleroterapie

Skleroterapie představuje běžný léčebný postup při odstranění metličkových žilek a žil středního rozměru. Pomocí jemné jehly je do žíly vpraven dráždivý roztok. Ten vyvolá reakci, která nežádoucí cévu zjizví a uzavře, tělo tyto cévy později zcela vstřebá.

Při skleroterapii je třeba – podobně jako u jiných operačních metod – používat po zákroku kompresní punčochy, které proces hojení urychlují a maximálně zjednodušují. Skleroterapii je možné provádět na základě ultrazvuku.

Ikona skalpelu pro operační odstranění křečových žil

Operace

Odstranění žil: Křečové žíly je možné odstranit pomocí flexibilní sondy. „Vytažení“ poškozených žil je standardní zákrok a provádí se v závislosti na závažnosti postižení ambulantně nebo s hospitalizací, a to v několika krocích.

Pod křečovou žilou se provede řez, do žíly se zasune pružná sonda až po první řez, načež je žíla pomocí sondy vyjmuta.

Ambulantní flebotomie: Povrchová křečová žíla se zachytí pomocí drobných řezů v kůži a vytáhne se ven. Operace se provádí v lokální anestezii.

Ikona laserové léčby onemocnění žil

Intravenózní přístupy

Laserová léčba: Laserová léčba dnes představuje zásadní krok v léčbě žilních onemocnění. Jde o minimálně invazivní alternativu chirurgického odstranění povrchových křečových žil. Po aplikaci anestezie do kůže je do povrchové žíly v noze zavedeno laserové vlákno. Při vytahování vlákna se v něm následně spouští laser. Díky vznikajícímu teplu se stěny žíly slepí a céva se uzavře.

Odstraňování pomocí vysokofrekvenčního záření funguje na stejném principu, pouze se místo laseru používá vysokofrekvenční záření.

Léčby pokročilých onemocnění žil

Onemocnění povrchových žil s přítomností vředů představuje nejvážnější stádium. Pacienti jsou znevýhodněni v každodenním životě. Léčebné cíle u pokročilého onemocnění povrchových žil jsou proto následující:

  • kontrola příznaků,
  • podpora hojení a prevence vzniku nových vředů,
  • obnovení normální schopnosti chůze.

K úlevě od bolesti a otoků je vhodné umístit končetinu do vyvýšené polohy, výš než srdce, používat kompresní punčochy nebo bandáže a provádět cvičení podporující žilní návrat.

Dlouhotrvající a závažnější nedostatečnost povrchových žil může způsobit vznik bolestivých vředů v oblasti bérců a postižené osobě ztěžovat veškerý běžný život. Kontrola otoků a zlepšení toku krve žilami představují klíčové faktory související s prevencí a hojením bércových vředů. Poté, co se oběh krve v dolních končetinách zlepší, se ve většině případů začne rána hojit.