Odmítnutí odpovědnosti

Stránky naší internetové prezentace slouží jako zdroj informací o naší společnosti, našich výrobcích a dalších službách. Byly zpracovány a sestaveny velmi pečlivě a jsou průběžně aktualizovány. Bez ohledu na náš zájem o přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu bohužel za ně nemůžeme převzít žádnou explicitní ani implicitní odpovědnost jakéhokoliv druhu. Tyto stránky poskytují pouze všeobecné informace a nemají žádným způsobem nahradit lékařské, komerční ani jiné informace. Z tohoto důvodu je vyloučeno uplatňování nároků na náhradu škod, které by mohly vzniknout přímo nebo nepřímo z použití těchto internetových stránek a informací, které jsou v nich obsaženy.

Pokud by naše internetové stránky obsahovaly informace nebo odkazovaly k informacím třetích stran, nesmí být tyto informace považovány jako vyjádření doporučení z naší strany. Protože takové informace nekontrolujeme z hlediska přesnosti ani aktuálnosti či jiné legálnosti, 
z pochopitelných důvodů nemůžeme za ně převzít žádnou odpovědnost.

Program, jeho obsah, data, obrazy atd. jsou chráněny autorskými právy nebo jinými právy 
k průmyslovému vlastnictví. Dále bychom rádi zdůraznili, že veškeré názvy produktů a další názvy vyznačené odpovídajícím způsobem jsou chráněny zákonem o ochranných známkách. Jakékoliv používání včetně reprodukcí, distribuce a zpracování jsou povoleny pouze v rámci právně stanovených mezí a pouze se souhlasem oprávněné osoby.

Vyhrazujeme si explicitní právo kdykoliv změnit obsah internetových stránek.

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Budějovická 778/3 
140 00 Praha 4 – Michle 
Česká republika